פורום פעילי תרבות

                       יושב ראש  
                      ניסן נייזוב    
                    סגן יושב ראש
                     אורי בורוכוב